Richard Gazi Photography

Fotenie prírody, portrétov a produktov

Wild nature, portrait and product photography 

Príroda / Wild nature

Príroda / Wild Nature

Hľadáte fotografa voľnej prírody? Potrebujete nafotiť autentické fotografie divej zveri v prirodzenom prostredí? 

Are you looking for a photographer of a wild nature? Do you need authentic photos of wild animals?

Portréty / Portraits

Portréty / Portraits

Potrebujete portréty? Umelecké, profesné alebo štúdiové fotografie tváre alebo celej postavy?

Are you looking for portraits? Would you like to have professional, artistic or studio photos?

Produkty / Products

Produkty / Products

Plánujete fotenie produktov, reklamných kampaní, billboardov, alebo fotografií pre médiá?

Do you plan shooting of products, campaigns, or pictures for billboards or media?

Blog

Blog

Zaujímate sa o cestovanie? Bavia vás cestopisy? V blogu nájdete články z cestovania po svete za fotením.

Are you interested in trips or travelogue? In my blog you can find articles from my photo trips.

Galéria / Gallery

Príroda / Wild Nature

Príroda / Wild nature

 
Príroda / Wild Nature

Príroda / Wild Nature

Príroda / Wild Nature

Portréty / Portraits

Portréty / Portraits

Portréty / Portraits

Portréty / Portraits

Portréty / Portraits

Produkty / Products

Produkty / Products

Produkty / Products

Produkty / Products

Produkty / Products

Portfólio

Príroda

Fotenie prírodných krás a scenérií, horskej prírody, divej zveri v prirodzenom prostredí, expedície do divej prírody.

Fotenie do kníh, kalenárov, dokumentárna fotografia.


Nature

Photographing of natural beauties and sceneries, mountain nature, animals in wild nature, expeditions to wildlife.

Shooting for books, calendars, documentary photography. Portréty

Firemné fotografie, biznis portréty zamestnancov.

Fotenie s využitím modeliek, napr. reklamná kampaň, umelecký portrét, akt, fotenie pre médiá...


Portraits

Company photos and business portraits of employees.

Photo shooting with models, e.g. advertisement, artistic portrait, act, shooting for media... For more information, ordering or suggestions for cooperation please contact me!Produktová fotografia

Fotenie produktov, reklamných kampaní, na billboardy, pre printové médiá...

Produktové fotky pre podnikanie na webe, pre reklamu, e-shop alebo napr. Amazon.Product photography

Photographing of products, advertisements, campaigns, on billboards, for printed media...

Product photos for ecommerce, advertising, e-shops or e.g. on Amazon.
Pre bližšie informácie, objednávky alebo návrhy spolupráce ma prosím kontaktujte!

Kontaktný formulár
/
CONTACT FORM

SHARE THIS PAGE!